ДОБРЕДОЈДОВТЕ

Канцеларијата застапува домашни и странски правни и физички лица пред судовите, органите на управата граѓански предмети, стопански предмети, одбрана во кривична постапка како и застапување на домашни и странски инвеститори и нивните преставништва во РМ.

 

НОВОСТИ

Бидете информирани!

SMTP Error: Could not connect to SMTP host.